Publikacje

http://example.com

I.       Monografie, studia i rozprawy

1.      Glony solnisk podłęczyckich. Monogr.Bot., 39:1-89, (1973)

2.      Etude physico-chimique et phycologique de la riviere l’Achigan et de la derniere partie de la riviere l’Assomption (współaut. E. Alaerts-Smeesters, E. Magnin, udział własny 50%). Universite de Montreal, ss.1-73, (1975)

3.      Etude physicochimique et phytoplanctonique des lacs Triton, Croche et Geai sur le territoire de la station de biologie de Saint-Hippolyte dans les Laurentides (współaut.E.Alaerts-Smeesters, E. Magnin, udział własny 80%). Universite de Montreal, ss.1-105, (1975)

4.      Kierunki zmian strukturalnych w fitoplanktonie estuariów Bałtyku Południowego. Zesz.Nauk., Rozpr. I monograf., Uniw. Gdański, 15:1-136, (1979)

5.      Zbiorowiska roślinne Jeziora Żarnowieckiego i strefy zalewowej w okresie uruchamiania elektrowni szczytowo-pompowej (współaut. T.Wnorowski, udział własny 40%). Uniwersytet Gdański, Gdańsk, ss.1-130, (1993)

 

 

II.     Artykuły i komunikaty naukowe

1.      Okrzemki słonego źródła w Pełczyskach pod Ozorkowem. Zesz.Nauk.U.Ł. Nauk.Mat.-Przyr.,ser II, 31:123-136, (1969)

2.      Występowanie nadliczbowych płatków u niektórych gatunków jaskrów Ranunculus L. (współaut. J. Mowszowicz). Kosmos A, 1:35-41, (1969)

3.      Wielopłatkowość kwiatów u Ranunculus polyanthemos L. i u innych gatunków jaskrów. (współaut. J. Mowszowicz). Wiadomości Bot., 2:143-145, (1969)

4.      Zjawisko „chwiejności” form liściowych i ich transformacja u paproci Nefrolepis wysoki (Nephrolepis exaltata (L.)Schott). (współaut. J.Mowszowicz), Zesz.Nauk. U.Ł., Nauk.Mat.-Przyr., ser.II, 36:27-30, (1970)

5.      Skład jakościowy i ilościowy glonów rzeki Sokołówki (ok. .Łodzi) w cyklu rocznym. Zesz.Nuk. U.Ł., Nauk.Mat.-Przyr., ser.II, 36:63-74, (1970)

6.      Glony źródeł i stawów w Rogoźnie pod Domaniewicami w pow. łowickim Ziemi Łódzkiej. Zesz.Nauk.U.Ł., Nauk.Mat.-Przyr., ser.II, 36:75-88, (1970)

7.      Rzadkie i nowe dla flory Polski gatunki glonów z terenu solnisk w okolicach Łęczycy. Zesz.Nauk. U.Ł., Nauk.Mat.-Przyr. ser.II, 41:171-184, (1971)

8.      Gatunki rodzaju Enteromorpha (Link.)Agardh z terenu solnisk podłęczyckich. Zesz.Nauk.U.Ł., Nauk.Mat.-Przyr.,ser.II, 41:159-169, (1971)

9.      Liczba płatków w kwiatach tojeści rozesłanej – Lysimachia nummularia L. i tojeści pospolitej – Lysimachia vulgaris L. (współaut. J. Mowszowich), Zesz.Nauk.U.Ł., Nauk.Mat.-Przyr.,ser.II, 41:17-19, (1971)

10.   Letni fitoplankton jezior Raduńskich. Zesz.Nauk.U.G.,ser.Geografia, 2:151-169, (1972)

11.   Zmiany dominacji gatunków w fitoplanktonie Zalewu Szczecińskiego w latach 1968 i 1969. Ekosystemy Morskie, t.IV, Badania Zalewów, MIR Gdynia, ss.37-61, (1972)

12.   Etude de trois populations de Viviparus malleatus (Reeve) (Gastropoda, Prosobranchia) de la region de Montreal. II. Etude qualitative et quantitative de la nourriture. (współaut. A. Stańczykowska, E. Magnin), Canad. Journal of Zool., 12:1617-1624, (1972)

13.   Okrzemki litoralu jezior górnej Raduni. Fragm.flor.et geobot., 3:350-356, (1973)

14.   Nowe stanowisko Enteromorpha intestinalis (L.)Greville w Polsce. Fragm.flor.et geobot., 1:135-137, (1973)

15.   Phytoplancton récolté en 1973 dans lacs et les riviéres du territoire de la Baie James. (współaut. H. Contant, E. Alaerts-Smeesters, L. Venne), Laboratoire d’Ecologie de la SEBJ, Univ.de Montreal, ss.1-64, (1974)

16.   Changes in Plankton Resulting from the Eutrophication of a Baltic Firth (współaut. K. Wiktor), Merentutkimuslait. Julk./Havsforskningsinst. Skr., 239:311-315, (1975)

17.   The Algae in the Surface Water of the Bay of Puck (Baltic) in the Vegetation Period of 1972, Bot.Marina, 3:183-186, (1975)

18.   Migrations journaliéres du phytoplancton dans un lac dystrophe des Laurentides . (współaut. E. Magnin), Verh.Internat.Verein.Limnol., 19:755-759, (1975)

19.   Diatoms of Atlantic type heaths in the region of Białogóra and Bielawskie Błota (Puck district). (współaut. B. Witek), Acta Hydrobiol., 18(2):153-166, (1976)

20.   Niektóre elementy biologii wybranych gatunków z rodziny Ectocarpaceae Zatoki Puckiej. (współaut. A. Giebułtowska-Mindak), Zesz.Nauk.Wydz.BiNoZ, Uniw.Gdańsk.,ser. Oceanografia, 4:79-96, (1976)

21.   Deux Cyanophytes nouvelles pour la flore de l’Amérique du Nord.(współaut. J. Brunel), Naturaliste Canadien, 104:401-403, (1977)

22.   Wstępne badania metodyczne nad fotosyntezą i oddychaniem planktonu Zatoki Gdańskiej. (współaut. A. Latała), Studia i Mater. Oceanolog. PAN KBM, 19:156-159, (1977)

23.   Różnice w dominacjach gatunkowych w fitoplanktonie powierzchniowym Bałtyku, Cieśnin Duńskich, Morza Północnego (Rynna Norweska) i Morza Norweskiego. (współaut. J. Kwidzyński), Zesz.Nauk.Wydz.BiNoZ Uniwer.Gdańsk. ser.Oceanografia, 5:59-68, (1977)

24.   Sezonowe zmiany w składzie, rozprzestrzenieniu i liczebności fitoplanktonu w Zalewie Wiślanym w latach 1974 i 1975. (współaut. A. Simm), Stud. i Mat. Oceanolog.,PAN KBM, 21:51-80, (1978)

25.   Stosunki florystyczne i biomasa roślinności naczyniowej Zalewu Wiślanego. (współaut. B. Kreńska, T. Wnorowski), Stud. i Mater.Oceanolog. PAN KBM, 21:161-196, (1978)

26.   Etude quantitative et qualitative de la nourriture des Viviparus malleatus (Reeve) (Gastropoda, Prosobranchia) dans deux lacs de la région de Montréal. (współaut. W. Ławacz, A. Stańczykowska, E. Magnin), Can.J.Zool., 56:272-279, (1978)

27.   Sezonowe zmiany w rozmieszczeniu pionowym dominujących gatunków fitoplanktonu w Zatoce Puckiej w roku 1972. Zesz.Nauk.Uniwer.Gdańsk., Oceanografia, 6:97-108, (1979)

28.   Analyse écologique du phytoplancton de trois lacs des Laurentides (Québec, Canada). (współaut. E. Magnin), Can.J.Bot.,57:2791-2799, (1979)

29.   Koncentracje chlorofilów a, b, c w wodzie powierzchniowej Zatoki Puckiej w 1976 roku na tle zmian w składzie fitoplanktonu (współaut. A. Latała, J. Dąbrowska), Zesz.Nauk.Uniwer.Gdańsk.Oceanografia, 7:99-109, (1980)

30.   Rozmieszczenie i biomasa fitobentosu Zatoki Puckiej wewnętrznej. Stud. i Mater. Oceanolog. PAN KBM, 39:195-217, (1982)

31.   Skład i liczebność fitoplanktonu zachodniej części Zatoki Gdańskiej. (współaut. B. Sobolewska, M. Mielczarek), Stud. i Mater. Oceanolog. PAN KBM, 39:35-75, (1982)

32.   Ecological characteristic of fouling flora in Puck Bay. (współaut. M. Fronczak), Zesz.Nauk.Wydz.BiNoZ Uniw.Gdańsk., ser.Oceanologia, 9:51-64, (1982)

33.   The preliminary ecological characteristic of genus Enteromorpha (Link) in the Bay of Gdańsk. (współaut. M. Manasterska, I. Florczyk), Zesz.Nauk.Wydz.BiNoZ Uniw.Gdańsk., ser.Oceanologia, 9:65-80, (1982)

34.   Ekofizjologiczne badania procesów produkcyjnych fitoplanktonu Zatoki Gdańskiej. (współaut. A. Latała), Stud. i Mater.Oceanolog., PAN KBM, 41:227-246, (1983)

35.   Phytoplancton de la riviére l’Achigan et de la partie inférieure de la riviére l’Assomption. Sciences et Techniques de l’Eau, 16(4):351-356, (1983)

36.   Predictive model of Cyanophyta invasion in coastal waters of south Baltic. Pol.Arch.Hydrob., 30(3):177-187, (1983)

37.   Changes in the phytobenthos resulting from the eutrophication of the Puck Bay. (współaut. I. Florczyk), Limnologica, 15(2):325-327, (1984)

38.   Analysis of the composition and vertical distribution of the macroalgae in western part of the Gulf of Gdańsk in 1979 and 1980. (wspłaut. I. Florczyk), Oceanologia, 19:101-115, (1984)

39.   Metody analizy fitoplanktonu morskiego z wykorzystaniem maszyn liczących. (współaut. J. Picińska, L. Targoński), Zesz.Nauk.Wydz.BiNoZ UG, ser. Oceanologia, 10:129-155, (1984)

40.   Skład i liczebność fitoplanktonu Zatoki Gdańskiej właściwej. (współaut. I. Florczyk, J. Picińska), Stud. i Mater.Oceanol. PAN KBM, 46:23-64, (1985)

41.   The effect of selected dispersants on growth of Chlorella vulgaris Beijernick and Scenedesmus quadricauda (Turpin)Brébisson. (współaut. A. Latała), Oceanologia, 22:35-40, (1985)

42.   Influence of dissolved substances of humic type on the growth of phytoplankton communities. (współaut. D. Gędziorowska), Ophelia, suppl.4:335-338, (1986)

43.   Why should Phytobenthos also be an Element of Monitoring? Baltic Sea Environment Proceedings, 19:286-296, (1986)

44.   The dymanics of seasonal changes of the phytoplankton biomass in the Gulf of Gdańsk. (współaut. J. Picińska), Oceanologia, 23:77-83, 1986)

45.   Interdependence between dimensions of two Dinoflagellata species (Dinophysis norvegica Claparede et Lachmann, Ceratium tripos O.F.Müller(Nitzsch)) and selected parameters of the environment. (współaut. T. Jóźwiak), Oceanologia, 24:47-53, (1986)

46.   Contemporary changes in coastal biocenosis of the Gdańsk Bay (south Baltic).A review. (współaut. K. Wiktor), Pol.Arch.Hydrobiol., 34(1):81-90, (1987)

47.   Studies on the biology of selected species of the family Ectocarpaceae from Puck Bay. IN: Structure, function and biological production of the Baltic ecosystem. Proceedings of the 4th Symposium of the BMB, Gdańsk, 1975, MIR w Gdyni, ss.131-136, (1987)

48.   Roślinność, W: Bałtyk południowy (ed. B. Augustowski), Gdańskie Tow. Nauk., ss.321-346, (1987)

49.   Fitoplankton Gdanskogo Zaliva. W: Processy osadkonakoplenija w Gdanskom bassenie (Baltijskoje More). Akademia nauk SSSR, Inst.Okeanol.Szirszowa, Moskwa, ss.58-65, (1987)

50.   Charakterystyka hydrochemiczna i biologiczna polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku. (współaut. A. Trzosińska, J. Rybiński), Stud. i Mater. Oceanol.(Chemia morza), 54(8):5-70, 1988

51.   The taxonomy of the genus Enteromorpha Link in the Gulf of Gdańsk, a numerical approach. (współaut. I. Florczyk, M. Galińska), Kieler Meeresforsch., Sonderh., 6:265-271, (1988)

52.   Changes in productivity and species composition of the coastal phytoplankton communieties caused by dissolved substances of humic type. (współaut. D. Gędziorowska), Kieler Meeresforsch., Sonderh., 6:256-264, (1988)

53.   Humic compounds and growth response of phytoplankton dominated by dinoflagellates (late spring bloom): observation in coastal southern Baltic Sea (współaut. D. Gędziorowska). IN: Toxic Marine Phytoplankton, ed. E. Granéli, B.Sundström, L. Edler, D.M. Anderson, Elsevier-New York, pp.155-160, (1989)

54.   The Biocenotic Structure of the Gulf of Gdańsk - a Baltic Coastal Ecosystem Greatly Affected by Pollution. Proceedings of the 21st EMBS, Gdańsk, pp.367-379, (1989)

55.   The Application of the Multiple Regression Method in the Prognosis of the Phenomena in the Ecosystem. (współaut. T. Jóźwiak), Proceedings of the 21st EMBS, Gdańsk, pp. 387-391, (1989)

56.   Long-term Changes in the Composition of Phytobenthos from the Gulf of Gdańsk (southern Baltic Sea). (współaut. I. Florczyk, M. Manasterska), Proceedings of the 21st EMBS, Gdańsk, pp.381-385, (1989)

57.   Important Ecological Features of the Polish Coastal Zone of the Baltic Sea. Limnologica (Berlin), 20(1):39-45, (1990)

58.   Specificity of the Baltic macrophytobenthos. (współaut. K.L. Vinogradova), Oceanologia, 28:115-117, (1990)

59.   The production characteristic of the phytobenthos of the Gulf of Gdańsk. (współaut. V.B. Vozzhinskaya), Oceanologia, 28:119-122, (1990)

60.   Directions of succession of Baltic vegetation. IN: Evolution of Freshwater Lakes, ed.: L. Burchardt. Proceedings of 9th Symposium Phycological Section of Polish Bot.Ass., Poznań, pp.56-60, (1990)

61.   Flora Jeziora Żarnowieckiego na Pomorzu Zachodnim (współaut. T. Wnorowski). Fragm.Flor.Geobot., 36(1):181-201, (1991)

62.   Growth dynamics and morphology of plankton green algae from brackish waters under the influence of salinity, temperature and light. (współaut. A. Latała, N. Hamoud). Acta Ichthyologica et Piscatoria, 21 suppl.:101-116, (1991)

63.   Aktualny stan biocenozy Bałtyku południowego. (współaut. K. Wiktor), W: Problemy zanieczyszczenia i ochrony wód powierzchniowych - dziś i jutro. Wyd. Uniwer.A.M. w Poznaniu, ser. Biologia, 49:351-359, (1992)

64.   Vegetation, IN: An ssessment of the Effects of Pollution in the Polish Coastal Area of the Baltic Sea 1984 - 1989. Stud. i Mater. Oceanol., National SCOR-Gdańsk, 61:181-190, (1992)

65.   Skład i rozmieszczenie fitobentosu w Zatoce Gdańskiej w latach 1984 i 1985. (współaut. I. Florczyk), Zesz.Nauk.Uniw.Gdańsk.,ser.Oceanografia, 12:59-77, (1992)

66.   Long-term changes in the biocoenosis of the Gulf of Gdańsk. (współaut. K. Wiktor), Oceanologia, 32:69-79, (1992)

67.   Der ökologische Zustand deer Ostsee. IN: Die Belastung der Danziger Bucht - ein europäisches Problem globaler Bedeutung. Biblioth.u.Informationssys.d.Univer. Oldenburg, pp.1-6, (1992)

68.   Fitobentos południowego Bałtyku, okolice Rozewia. (współaut. T. Modzelewski), Zesz.Nauk.Inż.Ląd. i Sanitar., Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie, 8:171-181, (1992)

69.   Założenia i cele proekologicznego programu dla Ziemi Puckiej (The Assumptions and Aims of the Pro-ecological Programme for the Puck Area). W: Ekologia rejonów lądowych, przybrzeżnych i morskich Bałtyku - ochrona i kształtowanie (red. M. Pliński), Mater. konf. - Proceedings, część 1:15-19, (1993)

70.   Fitoplankton. W: Zatoka Pucka, red. K. Korzeniewski, Inst.Oceanogr.UG, Gdańsk, pp.378-387, (1993)

71.   Makrofitobentos. (współaut. I. Florczyk), W: Zatoka Pucka, red. K. Korzeniewski. Inst.Oceanogr.UG, Gdańsk, pp.416-421, (1993)

72.   Flora poroślowa fitobentosu (bez okrzemek). (współaut. A. Janas), W: Zatoka Pucka, red. K. Korzeniewski, Inst.Oceanogr.UG, Gdańsk, pp.430-432, (1993)

73.   Salinity as a limiting factor in brackish water blooms (współaut. T. Jóźwiak). IN: Toxic Phytoplankton Blooms in the Sea, ed.T.J. Smayda, Y. Shimizu, Elsevier, Develop. In Mar.Biology, 3:795-798, (1993)

74.   Changes in composition and distribution of benthic algae on the Polish coast of the Baltic Sea (1986-1991). (współaut. J. Tarasiuk, T. Jóźwiak), Oceanologia, 33:183-190, (1992)

75.   The epiphytic flora of Puck Bay phytobenthos in 1991 - 1992 (without diatoms). (współaut. A. Janas), Stud. i Mater.Oceanol., Marine Poll., 64(3):197-202, (1993)

76.   Ecology of the Baltic - Introduction. IN: Use of Mechanistic Information in Risk Assessment, Eurotox Proceedings, Archives of Toxicology, Suppl.,16:3-9, (1993)

77.   Zmiany w roślinności Jeziora Żarnowieckiego i terenów przyległych po uruchomieniu elektrowni szczytowo-pompowej. Bad.fizjogr. nad Polską Zach., ser.B, Botanika, 42:201-219, (1993)

78.   Kondycja ekologiczna Bałtyku. W: Zanieczyszczenie i odnowa Zatoki Gdańskiej - Problem o znaczeniu ogólnoeuropejskim, (red. J. Błażejowski i D. Schuller), Materały Seminar.-Gdynia 1991, Uniw.Gdański, pp.17-21, (1994)

79.   Biomasa fitoplanktonu Zatoki Gdańskiej w latach 1986 i 1987. (współaut. J. Janik, T. Gliczyński), Zesz.Nauk.UG, - Oceanografia, 13:61-68, (1994)

80.   Phytoplankton of the Gulf of Gdańsk in 1992 and 1993. Oceanologia, 37(1):123-135, (1995)

81.   Zmiany w ekosystemie Zatoki Gdańskiej i Bałtyku Południowym. Biul.Met.-Org.Inst.Med.Morsk. i Trop.,29(2):13-17 (1995)

82.   A new application of oxyreactive thermal analysis in marine algological studies. (współaut. S. Cebulak),Oceanologia, 38(1):99-112, (1996)

83.   Nutrient input control in the marine coastal zone (współaut. T. Jóźwiak), IN: El litoral: frágil, escaso y deseable, Materiały Konferen., Fundation Caja del Mediterraneo, Valencia, pp.163-170, (1996)

84.   Dynamics of Heterocystous Cyanobacteria Growth in the Brackish Water. (współaut. T. Jóźwiak). IN: Harmful and Toxic Algal Blooms, eds: T. Jasumoto, J. Oshima, Y. Fukuyo, Inter.Ocean.Comm. of UNESCO, pp.549-551, (1996)

85.   Microphytobenthos of the Shallow Littoral of the Southern Baltic (współaut. J. Kwiatkowski). Oceanol. Stud., 25(4):65-79, (1996)

86.   Vegetation along the Polish Coast of the Southern Baltic in 1992-95 (współaut. B. Kwiatkowska i T. Jóźwiak), Oceanol. Stud., 25(4): 81-95, (1996)

87.   Cyjanobakterie czynnikiem zatruć u zwierząt. (współaut. G.A. Cood), Medycyna Wet., 53(1):8-10, (1997)

88. Blue-green algae blooms in the Gulf of Gdańsk and surrounding area (współaut. A. Musiał i B. Ostrowski), Oceanol. Stud.,27(1): 39-44, (1998)

89. Occurrence of blue-green algae in the phytoplankton of the Gulf of Gdańsk in the years 1994-1997 (współaut. B. Witek), Oceanol. Stud., 27(3):77-82, (1998)

90. Coastal and inland cyanobactearial blooms (blue-green algae) – hazard to human and animal health (współaut. G.A. Codd), Oceanologia, 40(4):399-403, (1998)

91 . Temperature and N:P ratio as factors causing blooms of blue-green algae in the Gulf of Gdańsk (współaut. T. Jóźwiak), Oceanologia, 41(1):73-80, (1999)

92. The distribution, species composition and abundance of Enteromorpha spp. in the Gulf of Gdańsk (współaut. A.M. Haroon i A. Szaniawska), Oceanological Studies, 28,1-2:31-39, (1999)

93. The composition, abundance and distribution of dinoflagellates in the Gulf of Gdańsk in the years 1992-1994 (współaut. K. Dobroń), Oceanological Studies, 28,1:41-49, (1999)

94. The first recorded bloom of Prorocentrum minimum (Pavillard) Schiller in the coastal zone of the Gulf of Gdańsk (współaut. B. Witek), Oceanologia, 42(1):29-36, (2000)

95. Effect of salinity, temperature and light on growth of Anabaena flos-aquae and Nostoc sp.div. (Cyanobacteria, blue-green algae) (współaut. M. Dziopa), Oceanological Studies, 30(1-2):13-19, (2001)

96. Stability of cyanotoxins, microcystin-LR, microcystin-RR and nodularin in seawater and BG-11 medium of different salinity (współaut. H. Mazur), Oceanologia, 43(3):329-339, (2001)

97. Nodularia spumigena blooms and the occurrence of hepatotoxin in the Gulf of Gdańsk (współaut. H. Mazur), Oceanologia, 45(2):305-316, (2003)

98. Influence of salinity on the growth of Nodularia spumigena Mertens (współaut. A. Musiał), Oceanological and Hydrobiological Studies, 32(2):45-52, (2003)

99. Predictional model of biocenotic changes in offshore Baltic plankton due to temperature increase (współaut. M.I. Żmijewska, M. Sapota, B. Witek, S. Mudrak), Oceanological and Hydrobiological Studies, 32(3):29-41, (2003)

100. Cyanobacterial toxins in fresh and brackish waters of Pomorskie Province (Northern Poland) (wspołaut. H. Mazur, J. Lewandowska, A. Błaszczyk, A. Kot), Oceanological and Hydrobiological Studies, 32(1): 15-26, (2003)

101. Zakwity toksycznych gatunków cyjanobakterii w Zatoce Gdańskiej (współaut. H. Mazur), W: Środowisko polskiej strefy południowego Bałtyku – stan obecny I przewidywane zmiany w przededniu integracji europejskiej (ed. J. Cyberski), GTN Gdańsk, ss. 113-124, (2004) 

102. The distribution of water vegetation on the polish coast of the Baltic Sea in 1996-2000 (współaut. T. Jóźwiak), Oceanological and Hydrobiological Studies, 33(2):29-40, (2004)

103. The effect of salinity on the growth, toxin production, and morphology of Nodularia spumigena isolated from the Gulf of Gdańsk, southern Baltic Sea (swpółaut. H. Mazur-Marzec, L. Żeglińska),  Journal of Applied Phycology, 17:171-179, (2005)

104. Blue-green algae (cyanobacteria) from the Gulf of Gdańsk. A review, Oceanological and Hydrobiological Studies, 34(supplement 3): 19-33 (2005)

105. The hydrobiological characteristics of the polish part of the Vistula Lagoon: A review, Oceanological and Hydrobiological Studies, 34(supplement 3): 287-294, (2005)

106. Introductory studies on the morphology of the genus Cladophora from the Gulf of Gdańsk (współaut. T. Jóźwiak), Oceanological and Hydrobiological Studies, 34(supplement 3):187-193, (2005)

107. Toxic cyanobacterial blooms in the Kociewskie Lakes (Nothern Poland) (współaut. J. Kobos, H. Mazur-Marzec, M. Dittmer, B. Witek), Oceanological and Hydrobiological Studies, 34(supplement 3):77-84, (2005)

108. Effect of two different Nodularia spumigena extracts on Danio rerio egg mortality and hatching time (wspólaut. A. Tymińska, H. Mazur-Marzec, M. Graczyk), Oceanological and Hydrobiological Studies, 34(supplement 3): 149-159, (2005)

109. Toxic Nodularia spumigena blooms in the coastal waters of the Gulf of Gdańsk: a ten-year survey (współaut. H. Mazur-Marzec, A. Krężel, J. Kobos), Oceanologia, 48(2):255-273, (2006)

110. Characterization of nodularin variants in Nodularia spumigena  from the Baltic Sea using liquid chromatography/mass spectrometry/mass spectrometry (współaut. H. Mazur-Marzec, J. Meriluoto, J. Szafranek), Rapid Commun.Mass Spectrom., 20:2023-2032, (2006).

111. The degradation of the cyanobacterial hepatotoxin nodularin NOD) by UV radiation (współat. H. Mazur-Marzec, J. Meriluoto), Chemosphere, 65:1388-1395, (2006)

112. The potential causes of cyanobacterial blooms in Baltic Sea estuaries (współaut. H. Mazur-Marzec, T. Jóźwiak, J. Kobos), Oceanological and Hydrobiological Studies, 36:125-137, (2007)

113. Accumulation of Nodularin in Sediments, Mussels, and Fish from the Gulf of Gdańsk, southern Baltic Sea (współaut. H. Mazur-Marzec, A. Tymińska, J. Szafranek), Environmental Toxicology, 22(1):101-111, (2007)

114. LC-MS/MS detection and identification of nine nodularins, cyclic pentapeptides produced by the cyanobacterium Nodularia spumigena (współaut. H. Mazur- Marzec, J. Meriluoto, J. Szafranek), Peptides 2006, 626-62,7 (2007)

115. Cyanobacterial blooms in the Gulf of Gdańsk (southern Baltic): the main effect of eutrophication (współaut. T. Jóźwiak, H. Mazur-Marzec). Oceanological and Hydrobiological Studies, 37(4):115-121, (2008)

116. Cyanobacterial hepatotoxins, microcystins and nodularins in fresh and brackish waters of Pomeranien Province, northern Poland (współaut. H. Mazur-Marzec, L. Spoof, J. Kobos, J. Meriluoto). Oceanological and Hydrobiological Studies, 37(4):1-19, (2008)

117. Biodegradation and sorption of nodularin (NOD) in fine-grained sediments (współaut. A. Toruńska, J. Bolałek, H. Mazur-Marzec). Chemosphere, 70:2039-2046, (2008)

118. Biodegradation of nodularin and effects of the toxin on bacterial isolates from the Gulf of Gdańsk (współaut. H. Mazur-Marzec, A. Toruńska, M. J. Błońska, M. Moskot, J. Jakóbkiewicz-Banecka, G. Węgrzyn). Water Research, 43:2801-2810, (2009)

119. Do toxic cyanobacteria blooms pose a threat to the Baltic ekosystem? (współaut. H. Mazur-Marzec). Oceanlogia, 51(3):293-319, (2009)

120. Morphological, genetic, chemical and ecophysiological characterisation of two Microcystis aeruginosa isolates from the Vistula Lagoon, southern Baltic (wspólaut. H. Mazur-Marzec, G. Browarczyk-Matusiak, K. Forycka, J. Kobos). Oceanologia, 52(1):127-146, (2010)

121. Cyanobacterial blooms and cyabotoxin production in the Baltic Sea and the lakes of Pomeranian Province (współaut. H. Mazur-Marzec, A. Błaszczyk, M. Błońska, A. Cichowska, J. Kobos, K. Sutryk, A. Toruńska). Monografie, Komitet Inżynierii Środowiska PAN, nr 64:159-170, (2010)

 

  

III.   Podręczniki

1.      Glony Zatoki Gdańskiej, Klucz do oznaczania gatunków, cz.I. Sinice. Wyd.Uniw.Gdańsk., pp.1-84, (1978)

2.      Glony Zatoki Gdańskiej, Klucz do oznaczania gatunków, cz.II. Eugleniny, Złotowiciowcw, Różnowiciowce, Kryptofity. Wyd.Uniw.Gdańsk., pp.1-34, (1978)

3.      Glony Zatoki Gdańskiej, Klucz do oznaczania gatunków, cz.III. Bruzdnice. Wyd.Uniw.Gdańsk., pp.1-51, (1979)

4.      Glony Zatoki Gdańskiej, Klucz do oznaczania gatunków, cz.IV. Okrzemki. Wyd.Uniw.Gdańsk., pp.1-183, (1979)

5.      Glony Zatoki Gdańskiej, Klucz do oznaczania gatunków, cz.V. Zielenice (Euchlorophyceae), Wyd.Uniw.Gdańsk., pp.1-56, (1980)

6.      Glony Zatoki Gdańskiej, Klucz do oznaczania gatunków, cz.VI. Zielenice (Ulothrichophyceae, Zygophyceae, Charophyceae). Wyd.Uniw.Gdańsk., pp.1-83, (1980)

7.      Glony Zatoki Gdańskiej, Klucz do oznaczania gatunków, cz.VII. Brunatnice, Krasnorosty. Wyd.Uniw.Gdańsk., pp.1-62, (1980)

8.      Glony Zatoki Gdańskiej, cz.I-VII. (wznowienie z indeksem nazw gatunków) Wyd.Uniw.Gdańsk. (1988)

9.      Hydrobiologia ogólna. Wyd.Uniw.Gdańsk.,pp.1-189, (1992)

10.   Biologia organizmów morskich. Wyd.Uniw.Gdańsk., pp.1-205, (1994)

11.   Hydrobiologia - podstawy, Wyd. Ocean SIE - Sopot, pp.1-131, (1995)

12. Hydrobiologia - podstawy, Wyd. Ocean SIE Sopot, pp.1-138, wydanie 2 (2002)

13. Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych; rozdział 4: Wkład Polski w badania mórz i oceanów (wspólnie z J. Dera, S. Massel). Polska Akademia Nauk wydział VII Warszawa, pp. 73-121, (2007)

14. Biologia organizmów morskich, wyd.2. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp.1-166, tablic 9, (2007)

15. Sinice – Cyanobakterie (Cyanoprokaryota). W: Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy) – 1 (wspólnie w J. Komárek). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp.1-172, fot. 25, (2007)

16. 40 lat oceanografii na Uniwersytecie Gdańskim, historia, wspomnienia, fakty. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk,  pp. 397, (2007)

17. Eugleniny – Euglenophyta ((Euglenoids). W: Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy) – 2 (wspólnie z K. Wołowski). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp.1-83, (2008)

18. Okrzemki – Bacillariophyta (Diatoms) , cz. 1. W: Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy) – 4/1 (wspólnie z A. Witkowski). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp.1-223, (2009)

19. Zielenice – Chlorophyta (Green Algae), cz. 1. W: Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy) – 7/1 (wspólnie z F. Hindák). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp.1-240, (2010)

20. Bruzdnice – Dinoflagellata (Dinoflagellates) W: Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy) – 3 (wspólnie z P. M. Owsianny). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 1-167, (2011)

21. Okrzemki – Bacillariophyta (Diatoms), cz. 2. W: Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy) – 4/2 (wspólnie z A. Witkowski). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 1-167, (2011)

22. Zielenice – Chlorophyta (Green Algae), cz. 2. W: Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy0 – 7/2 (wspólnie z F. Hindák). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 1-140, (2012)

23. Haptofity, Kryptofity i Chrysofity (Haptophyta, Cryptophyta, Chrysophyta), W: Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy) – 5 (wspólnie z K. Wołowski). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 1-136, (2012)

24. Okrzemnki – Bacillariophyta (Diatoms), cz. 3. W: Flora Zatoki Gdańskie i wód przyległych (Bałtyk Południowy) – 4/3 (wspólnie z A. Witkowski). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 1-234, (2013)

25. Okrzemnki – Bacillariophyta (Diatoms), cz. 4. W: Flora Zatoki Gdańskie i wód przyległych (Bałtyk Południowy) – 4/4 (wspólnie z A. Witkowski). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 1-151, (2013)

26. Krasnorosty – Rhodophyta, Brunatnice – Phaeophyta (Red Algae & Brown Algae), W: Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy) – 6 (wspólnie z W. Surosz). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 1-146, (2013)

27. Rośliny nasienne – Spermatophyta (Magnoliopsida & Liliopsida) (Spermatophytes), W: Flora Zatoki Gdańskiej i wód przyległych (Bałtyk Południowy) – 8 (wspólnie z J. Szmeja). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, pp. 1-104, (2013)

 

 

IV.   Komunikaty na kongresach i sympozjach naukowych

1.      Okrzemki mezohalinowe wód w Pełczyskach pod Ozorkowem. (wspólnie z J.Z. Kadłubowską), Mater. VII Zjazdu Hydrobiol. Polskich, Świnoujście, (1967)

2.      Glony źródeł południowo-zachodniej krawędzi Kotliny Szczercowskiej. Mater. VIII Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Białystok, pp.133-134, (1970)

3.      Analiaza taksonomiczna gatunków rodzaju Enteromorpha (Link.)Agardh notowanych z terenu solnisk podłęczyckich. Mater.VIII Zjazdu Hydrobiologów Polskich, Białystok, pp.134-135, (1970)

4.      Formy teratologiczne u Surirella ovalis Bréb. Mater. XL Zjazdu Polskiego Tow. Botanicznego, Warszawa, pp.71, (1972)

5.      Wpływ zwiększonej ilości fosforanów w wodach Zalewu Szczecińskiego na zmiany dominacji gatunków w fitoplanktonie. Mater. I Ogólnopolskiego Sympozjum nt. „Ekologiczne aspekty chemizacji”, Łódź, pp.50-51, (1972)

6.      Migrations journalieres du phytoplancton dans un lac dystrophe. (wspólnie z E. Magnin), Mater.XIX Kongresu Międzynar. Tow. Limnologicznego SIL, Winnipeg, pp.163, (1974)

7.      The Influence of Phosphate Pollution on the Development of Plankton in the Baltic Estuary Waters. (wspólnie z K. Wiktor), Mater. XIX Kongresu Międzynar. Tow. Limnologicznego SIL, Winnipeg, pp.163, (1974)

8.      Changes of Algal Community in Baltic Estuary Reservoirs. Mater. XII Międzynar. Kongresu Botanicznego, Leningrad, pp.43, (1975)

9.      Studies on the Biology of Chosen Species of the Ectocarpaceae Family from Puck Bay. (wspólnie z A. Giebułtowską-Mindak), Mater. IV Sympozjum Biol.Bałt.-BMB, Gdańsk, pp.13, (1975)

10.   Struktura gatunkowa i dynamika zakwitów sinic w akwenach przybrzeżnych Bałtyku Południowego. Mater. X .Zjazdu Hydrobiol. Polskich, Toruń, pp.86, (1976)

11.   Relationship between the measurments of chosen species of Dinophyceae and environmental conditions. Mater.Komitetu Planktonowego Międzynar.Kom.Bad.Morza, Posiedzenie ICES, Kopenhaga, pp.1-8, (1976)

12.   Predominant species of net phytoplankton from regoin of Bear Island. Mater.Komitetu Planktonowego Międzynar.Kom.Bad.Morza, Posiedzenie ICES, Kopenhaga, pp.1-6, (1976)

13.   Fitoplankton morski okolic Wyspy Niedźwiedziej i południowego Spitsbergenu. Mater. V Sympozjum Polarnego, Klub Polarny przy PTG, Gdańsk-Gdynia, zesz.2, pp.79-89, (1978)

14.   Mathematical Model of Cyanophyta’s Invasion in Baltic Estuaries. Mater. Komitetu Oceanografii Biol. Międzynar.Kom.Bad.Morza, Posiedzenie ICES, Warszawa, C.M., L:21, pp.1-11, (1979)

15.   Model rozwoju inwazji sinicowej w wodach zalewowych Bałtyku Południowwego. Mater.XI Zjazdu Hydrobiol .Polskich, Łódź, pp123-124, (1979)

16.   Rozmieszczenie i skład gatunkowy rodzaju Enteromorpha Link. w Zatoce Gdańskiej. (wspólnie z M. Wójcik), Mater. XI Zjazdu Hydrobiol. Polskich, Łódź, pp.184, (1979)

17.   Tempo produkcji biomasy Chlorella vulgaris i Scenedesmus quadricauda hodowanych na pożywce o zróżnicowanym stosunku azotu do fosforu. (wspólnie z A. Latałą), Mater. XII Zjazdu Hydrobiol. Polskich, Lublin, pp.130-131, (1983)

18.   Dnamika zmian sezonowych biomasy fitoplanktonu powierzchniowego Zatoki Gdańskiej. (wspólnie z J. Picińską), Mater. XII Zjazdu Hydrobiol. Polskich, Lublin, pp.131-132, (1983)

19.   The cells production of two green algae Chlorella vulgaris and Scenedesmus quadricauda in various N:P ratio in medium. (wspólnie z A. Latałą), Mater. 9th BMB Symposium, Turku, pp.42, (1985)

20.   Changes in the composition and biomass of phytobenthos in the Puck Bay-inner between the years 1977 and 1984. (wspólnie z I. Florczykem), Mater. 9th BMB Symposium, Turku, pp.105, (1985)

21.   Struktura biocenotyczna Południowego Bałtyku. Referat plenarny na XIII Zjeździe Hydrobiol. Polskich, Szczecin, program s.18, (1986)

22.   Zmiany wieloletnie w składzie fitobentosu w Zatoce Gdańskiej. (wspólnie z I. Florczykiem i M. Manasterską), Mater. XIII zjazdu Hydrobiol. Polskich, Szczecin, pp.165-166, (1986)

23.   Zawartość substancji żółtej w wodach Zatoki Gdańskiej w rejonie ujścia Wisły. (wspólnie z T. Jóźwiakiem), Mater. XIII Zjazdu Hydrobiol. Polskich, Szczecin, pp.166-167, (1986)

24.   The biocenotic structure of the Gulf of Gdańsk (introductory lecture), 21st EMBS, Gdańsk, program s.1, (1986)

25.   Long-term changes in the composition of phytobenthos from the Gulf of Gdańsk. (wspólnie z I. Florczykiem i M. Manasterską), Mater, 21st EMBS, Gdańsk, pp.154, (1986)

26.   The application of the multiple regresion method in the prognosis of the phenomena in the ecosystem. (wspólnie z T. Jóźwiakem), Mater. 21st EMBS, Gdańsk, pp.155, (1986)

27.   The growth of five phytoplanktonic species in different salinities. (wspólnie z A. Latałą), Mater. 21st EMBS, Gdańsk, pp.156, (1986)

28.   Distribution of the yellow substance in the Gulf of Gdańsk. (wspólnie z T. Jóźwiakiem), Mater. 22nd EMBS, Barcelona, pp.187, (1987)

29.   Changes in productivity and species composition of the coastal phytoplankton communities, caused by dissolved substances of humic type. (wspólnie z D. Gędziorowską), Mater. 10th BMB sympozium, Kiel, pp.21, (1987)

30.   The taxonomy of the genus Enteromorpha Link. in the Gulf of Gdańsk, a numerical approach. (wspólnie z I. Florczykiem i M. Galińską), Mater. 10th BMB Symposium, Kiel, pp.64, (1987)

31.   Important ecological features of the Polish coastal zone of the Baltic Sea. Mater. Estuary Symposium, Kühlungsborn-Rostock, pp.23, (1987)

32.   Humic compounds and growth response of phytoplankton dominated by dinoflagellates (late spring bloom): observation in coastal southern Baltic Sea. (wspólnie z D. Gędziorowską), Mater. 4th internat.conf.on Toxic Marine Phytoplankton, Lund, pp.65, (1989)

33.   Changes in the concentration of the yellow substance in the coastal region of south Balic. (wspólnie z T. Jóźwiakiem), Mater. 11th BMB Symposium, Szczecin, pp.68, (1989)

34.   Effects of salinity, temperature and light intensity on the growth and morphology of green planktonic algae from brackish water. (wspólnie z A. Latałą i N.Hamoud), Mater. 11th BMB Symposium, Szczecin, pp.76, (1989)

35.   Rola rozpuszczonej substancji organicznej typu humusu na wzrost i rozwój fitoplanktonu morskiego. (wspólnie z D. Gędziorowską), Mater. XIV Zjazdu Hydrobiol. Polskich, Olsztyn, pp.59, (1989)

36.   Wpływ zasolenia, temperatury i światła na wzrost i morfologię zielenic planktonowych z wód słonawych. (wspólnie z A. Latałą i N. Hamoud), Mater. XIV Zjazdu Hydrobiol. Polskich, Olsztyn, pp.123-124, (1989)

37.   Directions of Succession of Baltic Vegetation. Mater. z międzynar. symp.”Evolution of Freshwater Lakes”, Poznań, pp.56-60, (1990)

38.   The growth dynamics and morphology of green planktonic algae from brackish waters under the influence of salinity, temperature and light. (wpólnie z A. Latała i N. Hamoud), Mater. międzynar.symp: „Biology and Taxonomy of Green Algae”,Smolenice ((Czecho-Slovakia), pp.40, (1990)

39.   Salinity as a limiting factor for growth of the unicellular green-algae in the mixing culture (wspólnie z A. Latałą), Mater. 25th EMBS, Ferrara-Italy, (1990)

40.   The growth dynamics and morphology of green planctonic algae from brackish waters under the influence of salinity, temperature and light (wspólnie z A. Latałą, N. Hamoud), Mater. międzynar.symp.: ”Evolution of freshwater lakes”, Poznań, pp.72-73, (1991)

41.   Long term changes in the Gulf of Gdańsk ecosystem. (wspólnie z K. Wiktor), Mater. z międzynar.symp.: „Baltic Environment and Fisheries”, Gdynia MIR, pp.3, (1991)

42.   The environmental etimation of the narrow littoral of Polish Baltic coast using two ecological features: phytobenthos and yellow substance. (wspólnie z J. Janik i T. Jóźwiakiem), Mater. 12th BMB Symp., Helsingor, pp.36, (1991)

43.   Salinity as a limiting factor in brackish water blooms. (wspólnie z T. Jóźwiakiem), Mater. 5th Intermat. Conf. on Toxic Marine Phytoplankton, Rhode Island - USA, pp.100, (1991)

44.   25 Years of the Oceanography on the Gdańsk University. Mater. z międzynar.symp.: „Functioning of Coastal Ecosystems in Various Geographical Regions”, Gdańsk, pp.22, (1992)

45.   Epiphytic flora of Puck Bay phytobenthos. (wspólnie z A. Janas), Mater. z międzynar.symp.: „Functioning of Coastal Ecosystems in Various Geographical Regions”, Gdańsk, pp.22-23, (1992)

46.   The biocoenotical changes in he southern Baltic Programme of 3-d Conf. of Baltic University Rectors (CBUR), Kiel, pp.65-70, (1992)

47.   Fitobentos i substancja żółta jako parametry oceny sytuacji sozologicznej strefy przybrzeżnej południowego Bałtyku. (wspólnie z J. Tarasiuk i T. Jóźwiakiem), Mater. XV Zjazdu Hydrobiol. Polskich, Gdańsk, pp.55, (1992)

48.   Wstępne badania oddziaływań allelopatycznych w fitoplanktonie Zatoki Gdańskiej. (wspólnie z M. Dziopą i J. Tarasiuk), Mater. XV Zjazdu Hydrobiol. Polskich, Gdańsk, pp.55-56, (1992)

49.   Flora poroślowa fitobentosu Zatoki Puckiej. (wspólnie z A. Janasem), Mater. XV Zjazdu Hydrobiol. Polskich, Gdańsk, pp.56, (1992)

50.   Ecology of the Baltic - introduction. Eurotox ’93 Conf., Uppsala, Pharmacology and Toxicology, vol.73, suppl.II., pp.9, (1993)

51.   Vernal Dinoflagellates Bloom in the Gulf of Gdańsk. (wspólnie z T. Jóźwiakiem), Mater. 6th Internat.Conf.on Toxic Marine Phytoplankton, Nantes - Francja, pp.164, (1993)

52.   Kierunki zmian biocenotycznych w ekosystemie Bałtyku, Progr. Krajowego Symp. IGBP, Inst.Oceanologii PAN, Sopot, p.2, (1993)

53.   The intensity of short dinoflagellates blooms in the Gulf of Gdańsk. (wspólnie z T. Jóźwiakiem), Mater. 29th EMBS, Wiedeń, pp.84, (1994)

54.   Wieloletnie zmiany w strukturze fitoplanktonu Zatoki Gdańskiej. Mater.XIII międzynar.symp. Fykologów Polskich, Olsztyn, pp.19, (1994)

55.   Ecosystem Zatoki Gdańskiej - wczoraj, dziś i jutro. Mater. międzynar. sem.: „Działania miasta Gdańska na rzecz poprawy gospodarki wodno-ściekowej i ochrony Zatoki Gdańskiej”, Gdańsk, pp.9-13, (1994)

56.   The structural changes of biocoenosis in the southern Baltic. Mater. międzynar. Kongresu: ”Mer Baltique et Mer Mediterranee, Montpellier - Francja, pp.60, (1994)

57.   Termiczna analiza oksyreaktywna - nowe narzędzie w pracy algologa. (wspólnie z T. Jóźwiakiem), W: Szata roślinna Polski w procesie przemian, Mater.50 Zjazdu Pol.Tow.Bot., Kraków, pp.317, (1995)

58.   Dynamics of heterocystous Cyanobacteria growth in the brackish water. (wspólnie z T.Jóźwiakiem), Mater. 7th Internat. Conf. on Toxic Phytoplankton, Sendai - Japonia, pp.101, (1995)

59.   Zmiany w ekosystemie Zatoki Gdańskiej i Bałtyku Południowym. W: Progr. Konfer. Nauk.nt.: „Wpływ emitorów zanieczyszczeń i cieków wodnych na stan sanitarny wód Zatoki Gdańskiej i wód przybrzeżnych polskiej strefy Morza Bałtyckiego, Inst. Med. Mors. i Trop., Gdynia, (1995)

60.   Long-term Changes in the Coastal Zone of the Southern Baltic. UNESCO/MAB internat.sympozium (Synthesis) “Fish and Land/Inland Water Ecotones” (FLIWE), Łódź-Zakopane, (1995)

61.   Sinice - zagrożenie dla zdrowia ludzi, Progr. Narady Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych, Międzyzdroje, (1996)

62.   The blooming of Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs and Nodularia spumigena Mertens in the Gulf of Gdansk during 1992-94 (wspólnie z T. Jóźwiak), Abstracts Internat. Conf. “Algal blooms and toxins in estuarine and coastal waters: monitoring and management”, The Scottish Association for Marine Sciences, Dundee, pp. P5, (1996)

63.   Zakwity sinic w Zatoce Gdańskiej i rejonach przyległych, (wspólnie z A. Musiał i B. Ostrowskim), Mater. 16 Symp. Sek. Fykologicznej PTB nt.: „Przyczyny i skutki zakwitów sinic i glonów, Gdańsk, pp.9, (1997)

64. The Themperature and N:P. Ratio as a Causing Factors of the Blue-green Algae     Blossoming, (wspólnie z T. Jźwiakiem), Abstracts and directory of 2nd Internat.Conf. on Molluscan Shellfish Safety, Iloilo (Filipiny), pp.23, (1997)

65. Cyano- i algotoksyny – zagrożenie dla zwierząt, Międzynar. Konfer.: Prewencja weterynaryjna wczoraj-dziś-jutro, UWM Olsztyn, (2001)

66.   Model of plankton biodiversity evolution in the coastal water of Batlic Sea (wspólnie z M.I. Żmijewską, M. Sapotą, S. Mudrak i B. Witek), 37th European Marine Biology Symposium, Háskólabió University Theater, Reykjavik, pp.185, (2002)

67.   Zakwity sinic i szkodliwych glonów jako efekt zmian klimatycznych, Konferencja: „Przewidywanie przeobrażeń Sopotu pod wpływem zmian klimatu”, Sopot, (2003)

68.    Zakwity toksycznych gatunków cyjanobakterii w Zatoce Gdańskiej (wspólnie z H. Mazur-Marzec), Konferencja Nauk.: „Środowisko polskiej strefy południowego Bałtyku – stan obecny i przewidywane zmiany w przededniu integracji europejskiej” GTN-KBM PAN-UG IO, Gdańsk, pp. 18-19, (2003)

69.   Zakwity wody jako efekt zaburzeń homeostazy w środowisku. Ogólnopolska  Konferencja Naukowa „Zakwity wody – monitoring i kontrola zagrożeń”, BALTDER i Instytut Oceanografii UG, Gdynia, (2004)

70.   Zakwity toksycznego gatunku cyjanobakterii Nodularia spumigena w Zatoce Gdańskiej (wspólnie z H. Mazur-Marzec), Ogólnopolska  Konferencja Naukowa „Zakwity wody – monitoring i kontrola zagrożeń”, BALTDER i Instytut Oceanografii UG, Gdynia, (2004)

71.   Wpływ Nodularia spumigena na wczesne stadia rozwoju ryb (wspólnie z A. Tymińską, B. Eddy, G. Codd, H. Mazur-Marzec), Ogólnopolska  Konferencja Naukowa „Zakwity wody – monitoring i kontrola zagrożeń”, BALTDER i Instytut Oceanografii UG, Gdynia, (2004)

72.   Toxic Blooms of Cyanobacteria in Kashubian Lakes (Northern Poland) (wspólnie z J. Kobos, H. Mazur, A. Tymińską, A. Kot-Wasik), 6th International Conference on Toxic Cyanobacteria, Bergen (Norway), pp. 46-47, (2004)

73.   Effect of salinity on morphology and toxin production by Nodularia spumigena isolated from the Gulf of Gdańsk (wspólnie z H. Mazur),  6th International Conference on Toxic Cyanobacteria, Bergen (Norway), pp. 12, (2004)

74.   Skład gatunkowy, rozmieszczenie oraz biomasa zielenic bentosowych Zatoki Gańskiej w latach 1999-2000 (wspólnie z G. Kozłowski), 53 Zjazd PTB „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”, Toruń-Bydgoszcz, pp.51-52, (2004)

75.   Letnie zakwity toksycznych gatunków cyjanobakterii w Zatoce Gdańskiej (1994 – 2004) (wspólnie z H. Mazur), 53 Zjazd PTB „Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury”, Toruń-Bydgoszcz, pp.54, (2004)

76.   The Hydrobiological Characteristics of the Vistula Lagoon. XXIV International Symposium of the Phycological Section of the Polish Botanical Society, Krynica Morska, Poland, pp.9-10, (2005)

77.   Blue-green algae (Cyanobacteria) from the Gulf of Gdańsk. A Review. XXIV International Symposium of the Phycological Section of the Polish Botanical Society, Krynica Morska, Poland, pp.43, (2005)

78.   Nodularia spumigena blooms and toxin production in brackish waters of the Gulf of Gdańsk, 1994-2004 (wspólnie z H. Mazur-Marzec, J. Kobos, K. Zieniewicz, A. Krężlem), XXIV International Symposium of the Phycological Section of the Polish Botanical Society, Krynica Morska, Poland, pp.45, (2005)

79.   Cyanobacteria in the Kociewskie Lakees (Northern Poland) (wspólnie z J. Kobos, H. Mazur-Marzec, B. Witek), XXIV International Symposium of the Phycological Section of the Polish Botanical Society, Krynica Morska, Poland, pp.52, (2005)

80.   Introductory studies on the morphology of the Cladophora genus from the Gulf of Gdańsk. (wspólnie z T. Jóźwiak). XXIV International Symposium of the Phycological Section of the Polish Botanical Society, Krynica Morska, Poland, pp.59, (2005)

81.   Influence of Nodularia spumigena on early life stages of Danio rerio (wspólnie z A. Tymińską, M. Graczyk, H. Mazur-Marzec), XXIV International Symposium of the Phycological Section of the Polish Botanical Society, Krynica Morska, Poland, pp.122, (2005)

82.   Nodularin in different compartments of the Gulf of Gdańsk (wspólnie z H. Mazur-Marzec, A. Tymińską, E. Rynkowską, M. Zalewską). International Conference “Hazardous algae – a problem for modern ecology” Gdańsk, Poland, pp.13, (2005)

83.   The assessment of toxicity of Nodularia spumigena bloom using Danio rerio eggs (wspólnie z A. Tymińską, M. Graczyk, H. Mazur-Marzec), International Conference “Hazardous algae – a problem for modern ecology” Gdańsk, Poland, pp.16, (2005)

84.   Cyanobacterial hepatotoxins in the Kociewskie Lakes (Northern Poland) (wspólnie z J. Kobos, H. Mazur-Marzec, M. Dittmar). International Conference “Hazardous algae – a problem for modern ecology” Gdańsk, Poland, pp. 21, (2005)

85.   Degradation of cyanobacterial hepatotoxin, nodularin (NOD), by UV radiation (wspólnie z E. Rynkowską, H. Mazur-Marzec). International Conference “Hazardous algae – a problem for modern ecology” Gdańsk, Poland, pp.26, (2005)

86.   The occurrence of macroalgae and Zostera marina on the Polish coast in 1998-2002 period (wspólnie z T. Jóźwiak). IX INTECOL International Congress of Ecology “Ecology at multiple scales”. Montreal, Kanada, pp.316, (2005)

87.   The occurrence of macroalgae and Zostera marina on the Polish coast in 2000-2004 period (wspólnie z T. Jóźwiak). 5th Baltic Sea Science Congress “The Baltic Sea changing ecosystem”. Sopot, Poland, pp.264, (2005)

88.   Toxic Cyanobacteria in the coastal waters of the Gulf of Gdańsk (wspólnie z J. Kobos, H. Mazur-Marzec). 5th Baltic Sea Science Congress “The Baltic Sea changing ecosystem”. Sopot, Poland, pp.271, (2005)

89.   The potential causes of the blossoming of cyanobacteria in the Baltic Sea estuaries (wspólnie z H. Mazur-Marzec, T. Jóźwiak, J. Kobos). Konferencja nt. “Wymiana wód w estuariach południowego Bałtyku – ekologia i hydrologia”. Gdynia, Poland, pp.25, (2006)

90.   Characteristics two strains Microcystis aeruginosa isolated from Vistula Lagoon (wspólnie z G. Browarczyk, J. Kobos). XXVI Internat. Phycological Conference: Algae in ecological quality of water assessment. Lublin-Nałęczów, Poland, pp.54, (2007)

91.   The dynamics of cyanobacterial blooms in the Vistula Lagoon in 2006 (wspólnie z G. Browarczyk). XXVI Internat. Phycological Conference: Algae in ecological quality of water assessment. Lublin-Nałęczów, Poland, pp.55, (2007)

92.   Cyanobacterial blooms in the Gulf of Gdańsk (southern Baltic); the main effect of eutrophication (wspólnie z H. Mazur-Marzec i T. Jóźwiak). 5th Intern.Conf.on Marine Pollution and Ecotoxicology, Hong Kong, Chiny, pp. P-18,,(2007)

93.    Toxic blooms of cyanobacteria in the Vistula Lagoon in 2005 and 2006. International Conference on Toxic Cyanobacteria (wspólnie  z  G. Browarczyk).  Brazylia (sierpień 2007)

94.   Hepatotoxins and neurotoxins in cyanobacterial blooms in the Gulf of Gdańsk and Lakes in Pomorskie Province, Poland (wspólnie z J. Kobos, A. Błaszczyk).  International Conference on Toxic Cyanobacteria. Sierpień 2007, Brazylia 

95. Nodularin and its biotransformation in the environment (wspólnie z H. Mazur-Marzec, A. Toruńska, A. Błaszczyk, M. Błońska). 7th International Conference on Toxic Cyanobacteria. Sierpień 2007, Brazylia (referat).

96. New species of cyanobacteria in waters of  northern Poland (wspólnie z A. Błaszczyk, J. Kobos), poster, XXVII International Phycological Conference, Łódź- Spała 12-15. czerwca 2008

97. Przyczyny i skutki zakwitów sinicowych . IV Ogólnopolskie Warsztaty Sinicowe nt. Toksyczne zakwity sinic w wodach słodkich i słonawych, Regionalne Centrum Sinicowe UG 24 czerwca 2009, pp.4-8, (2009)

98.   Niebezpieczne zakwity wód – problem nie tylko hydrobiologiczny. 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich, Lublin (9-12 września 2009), streszczenia referatów - pp.59, wykład plenarny (2009)

99.   Czy toksyczne zakwity Nodularia spumigena ograniczają inwazję babki byczej (Neogobius melanostomus) (wspólnie z I. Złoch). 21 Zjazd Hydrobiologów Polskich, Lublin (9-12 września 2009),streszczenia referatów - pp.64, (2009)

100. Numerical taxonomy of the genus Cladophora Kützing 1843 from the Gulf of Gdańsk (wspólnie z A.Murawska). 29th International Conference of the Polish Phycological Society, Kraków, streszczenie referatów – pp.133, (2010)

101. The effect of toxic cyanobacterial blooms on water quality (wspólnie z H. Mazur-Marzec). 6th Hydromicrobiological Conference, Gdańsk-Gdynia , pp. 46, (2010)

102. Diversity of cyanobacterial strains from the Culture Collection of Northern Poland (wspólnie z J. Kobos, A. Błaszczyk, A. Krakowiak , H. Mazur-Marzec). XXII Zjazd Hydrobiologów Polskich, Kraków (19-22 września 2012), streszczenia referatów – pp. 110, (2012)

103. Research on the Algal Flora in the Gulf of Gdańsk. 33th International Conference of the Polish Phycological Society, Gdynia-Cetniewo , streszczenia referatów – pp. 37, (2014)

 

 

V.  Prace informujące o postępach określonej gałęzi wiedzy, kierunkach

       badawczych, nowych metod; prace popularno-naukowe, itp.


1.      Krótki zarys historii badań algologicznych prowadzonych na Uniwersytecie Moskiewskim w ostatnim 50-leciu. Kosmos A, 6:595-599, (1968)

2.      Enteromorfa - interesujący glon słonowodny. Wszechświat, 6:319-120, (1968)

3.      Badania nad eksploatacją glonów morskich. Biologia w Szkole, 3:39-41, (1969)

4.      Biologiczna analiza wody. Biologia w Szkole, 1:8-13, (1970)

5.      System halobów w świetle współczesnych poglądów. Wiadomości Ekol., 1:18-29, (1971)

6.      Perspektywy wykorzystania glonów glebowych w gospodarce narodowej. Biologia w Szkole, 5:11-14, (1971)

7.      Badania nad glonami południowego Bałtyku oraz Zalewu Szczecińskiego i Wiślanego. Zesz.Nauk.UG, ser.Oceanografia, 1:59-72, (1972)

8.      Dalszy wkład polskich badań w poznanie Spitsbergenu i wód przyległych. Zesz.Nauk.UG, ser. Oceanografia, 2:109-112, (1974)

9.      Sympozjum na temat „Badania przyrodnicze Arktyki i Antarktyki w działalności naukowej Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk, 25 III 1980r.). Wiadomości Ekologiczne, 26(4):436-438, (1980)

10.   Podstawowe kierunki działalności naukowej ośrodków rejonu gdańskiego w zakresie biologii morza. Mater. z sesji „Morskie badania biologiczne w placówkach Wybrzeża Zachodniego i Środkowego w latach 1984-1985”, Kom. Bad. Morza PAN, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie, Szczecin, pp.51-53, (1986)

11.   Bałtyk - morze czy jezioro?. Problemy, 7:17-22, (1989)

12.   Nowe kierunki badawcze w biologii morza. Sprawozdanie z działalności Oddziału PAN w Gdańsku za rok 1988, pp.24-27, (1989)

13.   Czy Bałtyk musi umrzeć? –wykład inauguracyjny. Inauguracja Roku Akademickiego Wydz. BGiO UG, Gdańsk, (1992)

14.   25 years of oceanigraphy at University of Gdańsk. Stud. i Mater.Oceanol., 64(3):5-10, (1993)

15.   Czy nasze morze musi umrzeć? Topos. 1(2):27, (1993)

16.   Czy zabraknie wody do picia? Topos. 1(3):28, (1993)

17.   Czy powietrze może być ściekiem? Topos. 2(1-2):44, (1994)

18.   Czy widmo katastrofy w Czarnobylu jeszcze straszy? Topos. 2(3-4):42, (1994)

19.   Ochrona środowiska morskiego i obszaru nadmorskiego. (wspólnie z A. Tyszecki), W: Polityka Morska Państwa (synteza), Związ. Miast i Gmin Morsk., Gdańsk, pp.33-35, (1994)

20.   Sanitarne zagrożenie wody zakwitami sinic. W: Sanitarna kontrola środowiska – nowe problemy i techniki, Wyd. „Ocean” Sopocki Instytut Ekologiczny, pp.36-41, (1996)

21.   Świat organiczny morza - roślinność, W: Encyklopedia Geograficzna Świata - Oceany i morza, tom VII, pp.159-160, (1997)

22.   Introduction. 16 Sympozjum Sek. Fykolog. PTB nt. „Przyczyny i skutki zakwitów sinic i glonów, Gdańsk, Oceanol. Stud., 26,  pp.3-4, (1977)

23.   Sanitarne zagrożenie wody zakwitami sinic. Podyplomowe Studia Specjalizacyjne, Komisja Krajowa w Puławach, Specjalizacja nr 14:”Prewencja weterynaryjna i higiena pasz. AR-T Olsztyn, zesz.4, zesz. 6, (1999), (2001)

24.   Zakwity toksycznych sinic jako efekt zaburzeń w środowisku naturalnym. Edukacja biologiczna i środowiskowa. 2(6):4-9, (2003)

25.   Wkład Polski w badania mórz i oceanów. (współaut. J. Dera, S. Massel) W: Aktualne i perspektywiczne problemy nauk o Ziemi i nauk górniczych. Polska Akademia Nauk Wydz. VII. Warszawa. pp.73-121, (2007)

26.   Z historii Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Wiadomości Hydrobiologiczne, on-line. Cz.1. 203(7) 2013; Cz.2. 204(8) 2013; Cz.3. 205(9) 2014

 

 

VI.   Recenzje podręczników, książek naukowych i dysertacji

1.      „Cvietenie vody”. W: Wiadomości Bot., 4:295, (1969)

2.      „Cvietenie vody”, vyp.II. W: Wiadomości Bot., 4:303-304, (1970)

3.      „Limnologija - D.Hatcinson”.W: Zesz.Nauk.UG.,ser.Geografia, 2:208-210, (1972)

4.      Helmut Pankow: Algenflora der Ostsee, I.Benthos. W: Kosmos, 4:444-446, (1972)

5.      Kremer J.N., Nixon S.W.,: A Coastal Marine Ecosystem, Symulation and Analysis, Ecological Studies V. W: Przegląd Geofizyczny, 24(32),1:97-98, (1979)

6.      V. Tait: Meeresökologie (Ekologia morza). W: Gospodarka wodna, 45,10:246, (1985)

7.      P. Tardent: Meeresbiologie (Biologia morza). W: Gospodarka wodna, 45,12:274, (1985)

8.      G. Siebels: Ostfrieslands Pflanzen- und Tierwelt. W: Gospodarka wodna uzupełnic

9.      A. Latała: Characteristics of photosynthetic activity of flora of Gulf of Gdańsk. W: Oceanologia, 24:83, (1986)

10.   K. Burkiewicz: Studies on the role of gibberellins and cytokinins in selected algae of the Baltic phytoplankton . W: Oceanologia, 24:84, (1986)

11.   A. Kossakowska: Influence of amino acids their derivatives and siderophores upon the toxicity of cadmium, copper and mercury with respect to the Chlorella vulgaris and Anabaena variabilis cells. W: Oceanologia, 24:85, (1986)

12.   A Simm: The influence of physicochemical factors and particularly the role of nitrogen, phosphorus and silicon on the growth of culture populations of planktonic marine diatoms and their sedimentation rate. W: Oceanologia, 24:86-87, (1986)

13.   Ivan Valiela - Marine Ecological Processes. W: Acta Physiol. Plant., 18(1):99-100, (1996)

 

 

VII.  Redakcje książek

1.      Problemy ekologiczne Ziemi Puckiej - stan i środki zaradcze. Zbiór ekspertyz (redakcja i wprowadzenie), Uniw. Gdański, pp.1-142, (1993)

2.      Ekologia rejonów lądowych, przybrzeżnych i morskich Bałtyku - ochrona i kształtowanie (The Ecology of Baltic Terrestrial, Coastal and Offshore Areas - Protection and Management). (redakcja i wprowadzenie), Mater. konf. (Proceedings), Uniw.Gdański, część 1 - Środowisko morskie (Marine environment), pp.1-224, część 2 – Środowisko lądowe (Terrestrial environment), pp. 1-142, (1993)

3. Sanitarna kontrola środowiska – nowe problemy i techniki (redakcja i wprowadzenie), Mater.seminar.Gdynia 1995, Wyd. „Ocean” Sopocki Instytut Ekologiczny, pp.1-55, (1996)

 

 

VIII. Ekspertyzy

 

1.      Walory i znaczenie przyrodnicze strefy przybrzeżnej między miejscowościami Jastrzębia Góra i Karwieńskie Błota, (współaut. M. Herbichowa, J. Herbich, M. Gromadzki). Dla Urzędu Miejskiego we Władysławowie, Gdańsk (1993).

2.      Opinia dotycząca ekologicznych uwarunkowań rozbudowy lotniska w Toruniu. (spółaut. M. Herbichowa, J. Herbich). Dla Dyrekcji lotniska w Toruniu, Gdańsk (1993).

3.      Ocena taksonomiczna materiału glonowego. Dla Zagranicznego Przedsiębiorstwa Produkcji Rynkowo-Eksportowej „Tropical” w Zabrzu, Gdynia (1994).

4.      Walory i znaczenie przyrodnicze północnej części gminy Krokowa, (współaut. M. Herbichowa, M. Gromadzki, M. Grechuta, W. Mieńko, D. Siemion). Dla Urzędu Gminy w Krokowej. Gdańsk (1994).

5.      Walory i znaczenie przyrodnicze strefy przybrzeżnej wschodniej części terenu administracyjnego miasta Władysławowo, (współ. J. Herbich i M. Gromadzki). Dla Urzędu Miejskiego we Władysławowie, Gdańsk (1995).

 

 

Wygłoszone referaty i odczyty (wybrane):

 

 •  Biocenotical changes in a coastal ekosystem of the southern Baltic. XXth Anniversary of the Univesity of Gdańsk International Symposium “Problems of environment protection in the Baltic region” UG-Gdańsk, 21-22 marzec 1990
 • Założenia i cele proekologicznego programu dla Ziemi Puckiej. Konferencja „Ekologia rejonów lądowych, przybrzeżnych i morskich Bałtyku – ochrona i kształtowanie” , UG-Sopot, 11-12 grudnia 1992
 • Zmiany ekologiczne w Zatoce Gdańskiej. Seminarium “Ekologia I Ochrona Środowiska” , Fundacja Europejskie Spotkania i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk-Puck, 29-30 czerwca, 1992
 • Tendencje zmian w biocenozie Bałtyku. Festiwal Ekologiczny – Krokowa, 22-24 kwiecień 1994
 • Nutrient input control trough CZM (Coastal Zone Management). Coastal Zone Management Conference, Universidad Politecnica de Valencia, June 28th-30th , 1995 (wspólnie z T. Jóźwiak)
 • Niebezpieczne zakwity glonów – problem współczesnej ekologii. Posiedzenie plenarne Komitetu Ekologii PAN, 13-14.06.2005 – Gdynia (wspólnie z H. Mazur-Marzec)
 • 40 lat kształcenia na kierunku oceanografia w Polsce. Wykład inauguracyjny  na Inauguracji roku akademickiego na Wydziale BGiO UG – Gdynia, 1 października 2007
 • Najnowsze kierunki badań nad toksycznymi zakwitami sinic w Bałtyku. Posiedzenie plenarne Komitetu Badań Morza PAN, 18.01.2008 – Gdynia (wspólnie z H. Mazur-Marzec)
 • Niebezpieczne zakwity sinic – problem nie tylko ekologiczny. Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu, 29.09.2008 – Elbląg
 • Zakwity sinic – problem społeczny. Inauguracja roku akademickiego Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 6.10.2008 – Gdynia, Akademia Morska.       

 

 

Promotorstwo  prac doktorskich

 

- Danuta Gędziorowska  - „Wpływ substancji organicznej typu humusu, izolowanej z wody morskiej na procesy produkcyjne fitoplanktonu” - 1986

 

- Tadeusz Wnorowski – „Zmiany w roślinności i strukturze fitocenoz Jeziora Żarnowieckiego po uruchomieniu elektrowni szczytowo-pompowej” - 1986

 

 • Teresa Szyszka – „Zmiany jakościowe, ilościowe oraz biomasa i zawartość chlorofilu w fitoplanktonie Jeziora Jelonek” - 1988
 • - Ireneusz Florczyk – „Charakterystyka biologiczna rodziny Ectocarpaceae z Zatoki Gdańskiej’ – 1989
 • - Nadim Hamoud – „Wpływ zasolenia, temperatury i światła na wzrost i morfologię zielenic planktonowych z Zatoki Gdańskiej” - 1990
 • - Ghaleb Bafana – „Benthic Diatom Flora from the Coasts of Gulf of Aden and Neighbouring Area” – 1994
 • -Waldemar Surosz – “Wzrost wybranych gatunków fotoplanktonu bałtyckiego w obecności metali ciężkich” - 1996
 • - Małgorzata Matulaniec – “ Biologiczne, ekologiczne I gospodarcze aspekty rozwoju jamochłona Cordylophora caspia w Zalewie Wiślanym - 2000
 • - Justyna Kobos – Charakterystyka toksycznych gatunków cyjanobakterii występujących w wodach Zatoki Gdańskiej i wybranych jeziorach zlewni Raduni” – 2007


 

Przewody doktorskie otwarte i niezakończone

 •  Mgr Anna Musiał – „Dynamika zakwitów sinicowych w zróżnicowanych pod względem zasolenia zbiorników wodnych”,  rok otwarcia 1997;
 • Mgr Bogdan Ostrowski – „Produkcja toksyn sinicowych w warunkach naturalnych i hodowlanych” , rok otwarcia 1997;
 •  Mgr Karolina Forycka – „Fenotypowa i genotypowa charakterystyka cyjanobakterii z Zatoki Gdańskiej”, rok otwarcia 2005;
 •  Mgr Agnieszka Walczak – „Charakterystyka genotypowa i fenotypowa sinic bentosowych występujących w Zatoce Gdańskiej”, rok otwarcia 2006


 

Recenzje (maszynopisy)

A.    Recenzje prac doktorskich:

- mgr Barbara Witek (Uniwersytet Gdański – 1982)

- mgr Adam Latała (Uniwersytet Gdański – 1982)

- mgr Andrzej T. Simm (Instytut Ekologii PAN – 1983)

- mgr Krystyna Burkiewicz (Uniwersytet Gdański – 1985)

- mgr Wojciech Puchalski (Instytut Ekologii PAN – 1988)

- mgr Andrzej Witkowski (Uniwersytet Gdański – 1989)

- mgr Andrzej Hutorowicz (IRŚ Olsztyn) – 1991)

- mgr Ryszard Piotrowicz (Uniw. Poznań – 1993)

- mgr Joanna Picińska-Fałtynowicz (Uniwersytet Gdański – 1995)

- mgr Amany Mohamed Abd El-Fatah (Uniwersytet Gdański – 1996)

- mgr Katarzyna A Palińska (Universitat Oldenburg – 1996)

- mgr Tomasz Jóźwiak (Uniwersytet Gdański – 1997)

- mgr Małgorzata Witak (Uniwersytet Gdanski – 1998)

- mgr Mohamed Muftah Ali Alsambany (Uniw. Poznań –1999)

- mgr Khail Abulgasim Mohamed (Uniw. Poznań – 1999)

- mgr Anna Kozak (Uniw. Poznań – 1999)

- mgr Beata Messyasz (Uniw. Poznań – 1999)

- mgr Katarzyna Bociąg (Uniw. Gdańsk - 2000)

- mgr Józef Wiktor (Instytut Oceanologii PAN Sopot – 2000)

- mgr Mikołaj Kokociński (Uniw. Poznań – 2002)

- mgr Magdalena Wielgat (Uniw. Gdański – 2003)

- mgr Aleksandra Pełechata (Uniw. Poznań – 2004)

- mgr Karolina Stefaniak (Uniw. Poznań – 2005)

- mgr Kalina Dobroń (Uniwersytet Gdański – 1005)

- mgr Wojciech Walkusz (Instytut Oceanologii PAN Sopot – 2006)

- mgr Małgorzata Szymczak-Żyła (Instytut Oceanologii PAN Sopot – 2006)

- mgr Paweł Owsianny (Uniw. Poznań – 2006)

- mgr Dorota Pryputniewicz (Uniwersytet Gdański – 2007)

- mgr Monika Dziengo-Czaja (Uniwersytet Gdański – 2007)

- mgr Lidia Żeglińska (Instytut Oceanologii PAN Sopot – 2007)

- mgr Anna Józefczuk-Kuczyńska (Uniwersytet Gdański – 2008)

- mgr Anna Pawłowska (Uniwersytet Gdański – 2009)

- mgr Anna Magdalena Bucior (Uniwersytet Szczeciński – 2009)

- mgr Iwona Bubak (Uniwersytet Gdański – 2009)

- mgr Katarzyna Waligóra-Borek (Uniwersytet Gdański – 2010)

- mgr Anna Pawłowska (Uniwersytet Gdański – 2010)

- mgr Ilona Złoch (Uniwersytet Gdański – 2011)

- mgr Anna Maria Lemieszek (Uniwersytet Gdański – 2013)

- mgr Andrzej Rybak (Uniw. Poznań – 2014)

- mgr Agnieszka Tatarek (instytut Oceanologii PAN Sopot - 2017)

- mgr Magdalena Solarska (Instytut Botaniki PAN Kraków - 2019)

 


B.     Recenzje prac habilitacyjnych:

- dr Władysława Wojciechowska (Uniwersytet M. Kopernika – 1987)

- dr Bożena Bogaczewicz-Adamczak (Uniwersytet M. Kopernika – 1990)

- dr Elżbieta Kopczyńska (Instytut Ekologii PAN – 1992)

- dr Krzysztof Opaliński (1992 – superrec. CK)

- dr Ryszard Ligowski (Uniwersytet Łódzki – 1993)

- dr Zbigniew Piesik (1994 – superrec. CK)

- dr Zbigniew Tukaj (Uniwersytet Gdański – 1996)

- dr Jan Matuła (1996 – superrec. CK)

- dr Małgorzata Godlewska (1996 – superrec. CK)

- dr Alicja Kosakowska (Uniwersytet Gdański – 2000)

- dr Adam Latała (Uniwersytet Gdański – 2000)

- dr Jacek Siciński (2000 – superrec. CK)

- dr Krzysztof Skóra (Uniwersytet Gdański – 2004)

- dr Mariusz Sapota (Uniwersytet Gdański – 2006)

- dr Maria Szymelfenig (Uniwersytet Gdański – 2007)

- dr Joanna Kwandrans (Instytut Botaniki PAN – 2007, rec.CK)

- dr Mariusz Pełechaty (Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań – 2008)

- dr Elżbieta Szeląg-Wasielewska (Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań – 2008)

- dr Joanna Mankiewicz-Boczek (Uniwersytet Łódź – 2008, rec. CK)

- dr Elżbieta Wilk-Woźniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – 2009)

- dr Waldemar Surosz (Uniwersytet Gdański – 2010)

- dr Małgorzata Witak (Uniwersytet Gdański - 2010

- dr Joanna Żelazna-Wieczorek (Uniwersytet Łódzki – 2011)

- dr Janusz Fyda (Uniwersytet Jagielloński – 2011)

- dr Agata Wojtal (Instytut Botaniki PAN w Krakowie – 2013)

- dr Iwona Jasser (Uniwersytet Warszawski – 2014, rec. CK)

- dr Krzysztof Banaś (Uniwersytet Gdański - 2015)

- dr Teresa Noga (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - 2019)


C.     Recenzje o tytuł profesora:

- dr hab. Henryk Chudyba AR-T w Olsztynie – 1990)

- dr hab. Teresa Mrozińska Broda (1992, superrec. CK)

- dr hab. Barbara Kawecka (1992, superrec. CK )

- dr hab. Ewa Kamler (1992, superec. CK)

- dr hab. Lubomira Burchardt (Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań – 1994)

- dr hab. Marek Kraska ((Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań – 1994)

- dr hab. Krzysztof Zdzitowiecki (1994, superrec. CK)

- dr hab. Juliusz Chojnacki (Akademia Rolnicza w Szczecinie – 1996)

- dr hab. Józef Szmeja (Uniwersytet Gdański – 1999)

- dr hab. Maria Iwona Żmijewska (Uniwersytet Gdański – 2000)

- dr hab. Maciej Wołowicz (Uniwersytet Gdański – 2000)

- dr hab. Ryszard Ligowski (Uniwersytet Łódzki - 2002)

- dr hab. Władysława Wojciechowska (Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu – 2002)

- dr hab. Jerzy Bolałek (Uniwersytet Gdański – 2002)

- dr hab. Władysława Wojciechowska (UMK Toruń – 2002)

- dr hab. Lucyna Falkowska (Uniwersytet Gdański – 2004)

- dr hab. Bożena Zakryś (2006, surrec. CK)

- dr hab. Jan Matuła (2007 – rec. CK)

- dr hab. Zbigniew Witek (Uniwersytet Gdański – 2007)

- dr hab. Ryszard Gołdyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza – Poznań 2008)

- dr hab. Andrzej Hutorowicz (Instytut Rybactwa Śródlądowego – Olsztyn 2008, rec. CK)

- dr hab. Alicja Kosakowska (Instytut Oceanologii PAN – Sopot 2009)

- dr hab. Barbara Rakowska (Uniwersytet Łódzki – 2010, rec. CK)

- dr hab. Piotr Dawidowicz (Uniwersytet Warszawski – 2011, rec. CK)

- dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka (Instytut Oceanologii PAN - 2018, superrec.)

- dr hab. Waldemar Walczowski (Instytut Oceanlogii PAN Sopot - 2019, rec. CK)

 

 

D.     Recenzje o stanowisko profesora zwyczajnego:

- prof. dr hab. Lubomira Burchardt (Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań – 1999)

- prof. dr hab. Juliusz Chojnacki (Akademia Rolnicza w Szczecinie – 1999)

- prof. dr hab. Anna Szaniawska (Uniwersytet Gdański – 2000)

- prof. dr hab. Maciej Wołowicz (Uniwersytet Gdański – 2005)

- prof. dr hab. Ryszard Chróst (Uniwersytet Warszawski – 2012)

 

E.      Recenzje o doktora honoris causa:

- profesor Horst Lange-Bertalot (Uniwersytet Goethego Frankfurt n. Menem – 1998)

- profesor Wolfgang Krumbein (Uniwersytet Gdański – 2002)

 

 

VIII. Książki i publikacje inne

1.)   Sierpień 80 – wiraż historii głęboko tkwiący w świadomości ludzi tamtej epoki. W:    SIERPIEŃ 80 co pozostało z tamtych dni? (red. Jan Kulas). Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego. pp. 66-69, (1996)

2.)   Zawiłości człowieczeństwa, Wyd. Ocean SIE Sopot, pp.1-75, (2002)

3.)   Tajemnica życia i tajemnica śmierci. W: Wokół biofilozofii Kazimierza Kloskowskiego.  Redakcja: M. Bała. Wyd.”Bernardinum”, pp.292-295, (2004)

4.)   Rodowody Lato 2004. Wyd. „Bernardinum”, pp. 80, (2006)

5.)   Odpusty w Swarzewie. Wyd. „Bernardinum”, pp. 139, (2007)